Sympozjum Profesorów

W najbliższy piątek, 13. kwietnia, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, przy ul. Dewajtis 3, w budynku Katolickiego Centrum Kultury „Dobre Miejsce” (Wejście A), odbędzie się sympozjum naukowe pt. „Teologia między Wschodem a Zachodem”. Zważywszy na słynne słowa św. Jana Pawła II o Wschodzie i Zachodzie jako dwóch płucach, którymi oddychają chrześcijaństwo i Europa, sympozjum będzie okazją do przypomnienia sobie duchowego i kulturowego bogactwa, które niosą z sobą te dwa nurty chrześcijaństwa.

W sympozjum wezmą udział: ks. bp prof. Michał Janocha, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, specjalista i autor wielu książek z zakresu historii sztuki i duchowości Wschodu, ks. prof. Andrew Pinsent z Oksfordu, dyrektor Centrum Badawczego im. Iana Ramseya, jeden z czołowych katolickich myślicieli zajmujący kwestią relacji między nauką a teologią oraz ks. prof. Robert Woźniak (UPJPII), wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Teologów Dogmatyków, redaktor naczelny rocznika Theological Research.

Sympozjum rozpocznie się w sali św. Józefa o godz. 10:00, a zakończy się ok. godz. 13:00.

Program Sympozjum