Sympozjum wykładowcó PWTW i Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego

2015.05.15 Sympozjum - wyzwania dla teologii i duszpasterstwa s15 maja odbędzie się Sympozjum wykładowców PWTW i Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego pt.: „Wyzwania dla teologii i duszpasterstwa”. Odbędzie się ono w sali św. Józefa, wejście A (ul. Dewajtis 3, Warszawa).

Program