Skip to main content
search
Aktualności

Szanowni Studenci i Przyjaciele naszej Uczelni!

By 31 marca, 2020No Comments2 min read

Przedłuża się przerwa w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w murach uczelni. Wykorzystajmy ten czas na pogłębienie indywidualnego rozwoju, czytając i pracując w domu. Czas jest darem – jak mawiał nasz profesor, ś.p. ks. Piotr Pawlukiewicz – darem, którego nie da się odkupić, jeżeli go stracimy. Zapraszamy więc, by w miarę posiadanych możliwości mobilizować umysł i serce do kontynuowania studiów w takim wymiarze, w jakim obecnie jest to możliwe.

Jedną z możliwości, jaką oferuje nasza Uczelnia jest dostęp do czasopisma naukowego z dziedziny teologii. „Warszawskie Studia Teologiczne” są jednym z nielicznych czasopism, które udostępnia wszystkie numery w sposób powszechny i bezpłatny. Periodyk zamieszcza artykuły z teologii oraz wszystkich dziedzin pokrewnych: biblistyki, katechetyki, filozofii, historii Kościoła i innych. Wśród autorów spotkamy profesorów naszego ośrodka, ale także prace ciekawych teologów z Polski i ze świata. Z pewnością wiele artykułów okaże się pomocnych podczas poszukiwania inspiracji i podczas pisania prac zaliczeniowych i magisterskich.

Artykuły można znaleźć w zakładce czasopisma na stronie naszej uczelni:

https://www.wst.akademiakatolicka.pl

Część materiałów jest również zamieszczona na nowej platformie internetowej do obsługi czasopism naukowych:

https://www.czasopismowst.pl/index.php/wst/index

Zachęcamy jeszcze raz, by skorzystać z mądrości i doświadczenia wielu wybitnych teologów, zagłębiając się w lekturę wybranych tekstów.

Close Menu