W Polsce nie było jeszcze takiej szkoły! Ruszyła rekrutacja na rok 2023/2024. Zapraszamy!

[SZKOŁA DUSZPASTERZY MŁODZIEŻY] „Zostałeś Księdzem, aby pomagać ludziom, nieść nadzieję, przybliżać im Boga. Nie zawsze wiesz, jak to robić. A nawet gdy próbujesz, młodzi ludzie często nie są tym zainteresowani. Masz dobre serce i zapał. Nie zniechęcaj się! Przyjdź do Szkoły Duszpasterzy Młodzieży” – w ten sposób Rektor AKW, ks. prof. Krzysztof Pawlina zachęca księży i siostry z całej Polski do uczestnictwa w SDM.

Szkoła Duszpasterzy Młodzieży to oferta dla kapłanów  i sióstr, którzy pracują ze wspólnotami, studentami, mają kontakt z młodymi ludźmi i pragną lepszego zrozumienia mechanizmów kształtujących współczesną młodzież.

Akademia Katolicka w Warszawie otwiera rekrutację do Szkoły Duszpasterzy Młodzieży na rok akademicki 2023/2024. Większość zajęć prowadzona będzie metodą warsztatową, w małych grupach. W programie poruszane będą zagadnienia z psychologii młodzieży, komunikacji, empatycznego słuchania, rozwiązywania konfliktów itp.

Wśród wykładowców znajdują się najwyższej klasy profesjonaliści z dziedziny psychologii, mediów, przepowiadania i duszpasterstwa młodzieży, m. in. Dr Agnieszka Kozak, Dr Jacek Wasilewski, O. Wojciech Jędrzejewski, mgr Marcin Rzeczkowski, Dr hab. Monika Przybysz, Ks. dr Przemysław Śliwiński.

Zapisy i szczegółowe informacje w sekretariacie Uczelni.

Więcej szczegółów na: https://www.akademiakatolicka.pl/szkola-duszpasterzy-mlodziezy/ 

Poczytaj i zobacz jakie wrażenia z uczestnictwa w naszej Szkole mają jej absolwenci:

,,Zmieniłem w ogóle sposób myślenia dotyczący pracy z młodzieżą – wspólnota, to po pierwsze bycie razem i tworzenie realnych, głębokich na ile to możliwe więzi, i w tej atmosferze można dopiero mówić o ewangelizacji”.

,,SDM pozwoliła mi nauczyć się widzieć człowieka. Nie wydawać oceny-opinii, ale wejść w głąb spotkania, pozwolić się poznać, zadawać pytania i odkryć tego, z Kim się ma do czynienia, słuchać”.

,,Bardzo otworzyłem się na formację ludzką, co pomaga mi patrzeć w prawdzie i z miłosierdziem na siebie i drugiego człowieka”.

,,Dużo łatwiej przebywa mi się z młodzieżą, nauczyłem się tworzyć kontakt, który w końcu ma sens i przynosi realną zmianę”.

,,Nauczyłem się patrzeć na młodych inaczej, przyjmować ich takimi jakimi są, z ich potrzebami, postrzeganiem świata, z ich niemocami i trudnościami”.

,,Przede wszystkim mam większy wgląd w samego siebie, dzięki czemu inaczej podchodzę do pracy w szkole i w duszpasterstwie”.

,,Nauczyłam się słuchać młodych do końca, dzięki czemu mają poczucie, że są przyjęci i wysłuchani”.

,,Inaczej – tzn. prawidłowo zaczynam reagować na zachowania, które dotąd mnie irytowały i wzburzały”.