Warszawskie Studia Teologiczne

Ukazał się pierwszy tegoroczny numer Warszawskich Studiów Teologicznych” (1/2018). Został dedykowany ks. prof. dr. hab. Romanowi Bartnickiemu z okazji 45-lecia jego pracy naukowej. Sylwetkę Jubilata oraz jego działalność naukową, dydaktyczna i administracyjną opisali w swoich tekstach: ks. Krzysztof Pawlina (PWTW), ks. Ks. Henryk Witczyk (KUL), ks. Dariusz Kotecki (UMK) oraz ks. Stanisław Hałas (UPJPII). Pierwsza część numeru, ze względu na jubileusz wybitnego polskiego biblisty, poświęcona została tekstom Pisma Świętego. Zamieszczono artykuły: ks. Romana Bartnickiego (PWTW), ks. Krzysztofa Bardskiego (UKSW), ks. Bartosza Adamczewskiego (UKSW), s. Jolanty Judyty Pudełko (PWTW) oraz Jana M. Kozłowskiego (UW). Druga część zawiera artykuły: ks. Waldemara Linke (UKSW) o apostolacie świeckich, ks. Andrzeja Tuleja (PWTW) o stosunkach chrześcijańsko-żydowskich przed II wojną światową, ks. Dariusza Bartoszewicza o ekumenizmie oraz ks. Andrzej Persidoka o teleologii i teologii na przykładzie Kajetana i Lutra. Całość numeru domykają trzy recenzje książek autorstwa: Ks. Krzysztofa Bardskiego (UKSW), ks. Tomasza Stępnia (PWTW) oraz ks. Macieja Raczyńskiego-Rożka (PWTW). Numer dostępny jest w bibliotece PWTW. Archiwalne numery „Warszawskich Studiów Teologicznych” można zobaczyć na internetowej stronie uczelni w zakładce czasopisma.