Warszawskie Studia Teologiczne nr 3-4/2017

Ostatni, podwójny numer Warszawskich Studiów Teologicznych” z 2017 r. jest już dostępny w bibliotece uczelni na warszawskich Bielanach. Podzielony został na trzy części. Pierwsza zawiera materiały z międzynarodowej konferencji „Czy teologia potrzebuje nawrócenia?”, która odbyła się na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2017 r. Wśród autorów artykułów znajdziemy Matthew Leveringa, ks. Tomasza Jakubiaka i o. Marka Kotyńskiego CSsR. W części drugiej umieszczone zostały teksty związane z dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym: ks. Józefa Warzeszaka i ks. Andrzeja Tuleja. W ostatnim z działów szczególną uwagę zwracają dwa artykuły, które wyszły spod pióra dwóch sióstr, zarówno rodzonych jak i zakonnych: Anny Marii oraz Jolanty Judyty Pudełko. Ciekawe rozważanie na temat udziału teologii we współczesnej nauce snuje ks. Jerzy Szymik. Całość numeru domyka recenzja ks. Krzysztofa Bardskiego poświęcona biblijnej książce Małgorzaty Piotrkowskiej-Dankowskkiej. Archiwalne numery „Warszawskich Studiów Teologicznych” dostępne są na internetowej stronie uczelni w zakładce czasopisma.