,,Wielka przygoda duchowa w pracowni Mistrza” czyli początek zajęć na PWT Collegium Joanneum

Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem ks. prof. dra hab. Krzysztofa Pawliny, Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego rozpoczęliśmy kolejny rok zajęć na naszej uczelni. Odbyły się pierwsze wykłady i ćwiczenia na magisterskich studiach teologicznych, podyplomowych studiach teologiczno-katechetycznych, na Akademii Dziennikarstwa, Studium Małżeństwa i Rodziny, oraz Studium Animacji Małżeńskiej. Cieszymy się w tym roku z bardzo udanej rekrutacji. W homilii ks. Rektor Krzysztof Pawlina podkreślił, że Papieski Wydział Teologiczny ,,nie tyle uczy, co pozwala formować się w szkole Jezusa”. Życzył wszystkim studentom, by ten nowy rok akademicki był dla każdego wielką przygodą duchową w pracowni Mistrza, którym jest Jezus Chrystus.

Zapraszamy do galerii.