Za nami pierwsze spotkanie z cyklu „Duchowość dla Warszawy” pt. Czy mogę poczuć Boga? O doświadczeniu mistycznym i charyzmatycznym

„Bóg mieszka tam, gdzie człowiek jest najbardziej sobą” – tak można za pomocą stwierdzenia św. Tomasza z Akwinu odnieść się do bardzo trudnej, rozległej i tajemniczej kwestii, jaką jest doświadczenie Boga przez człowieka. „Czy mogę poczuć Boga? O doświadczeniu mistycznym i charyzmatycznym” – z tym trudnym i aktualnym pytaniem zmierzył się o. prof. Tomasz Gałuszka OP, podczas kolejnego wykładu z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, który odbył się 26 października 2023 roku w auli odczytowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.  Na początku wykładu o. Tomasz ukazał złożoność tematu, na który składa się podejście intelektualne (teologiczne), mistyczne i charyzmatyczne. Prelegent zauważył problem rozdzielenia tych trzech wymiarów. Temat został ujęty w trzech częściach wykładu. W pierwszej, dominikanin naszkicował rys historyczny wyjaśniający problemy oraz herezje, które przyczyniły się do ograniczeń w przeżywaniu mistycznych doświadczeń w średniowiecznym Kościele zachodnim. W efekcie teologia zachodnia odeszła od nurtu mistyki i charyzmatów, a skupiła się na poznaniu spekulatywnym.  W drugiej części o. Tomasz przedstawił sposób rozumienia poznawania i doświadczania Boga przez św. Tomasza z Akwinu, który nie ograniczył się do wymiaru spekulatywnego, ale przedstawiał również wymiar praktycznego doświadczenia Boga. Analizując tajemnicę człowieka i jego władz, Akwinata ukazał bogactwo głębi, istoty duszy, która jest przestrzenią tajemniczego doświadczania Boga oraz Jego zamieszkiwania w człowieku.  Trzecia część wykładu skoncentrowała się na praktycznym zastosowaniu myśli św. Tomasza. Według Akwinaty wcielenie Syna Bożego stało się podstawą umożliwiającą każdemu człowiekowi doświadczenia obecności i działania Boga poprzez „niewidzialne posłania Osób Boskich”, które przemieniają wewnętrznie człowieka, odnawiają go przez łaskę i są bezpośrednim dotknięciem Boga. W tym przypadku doświadczenie mistyczne i charyzmatyczne łączy się ze sobą, gdyż Bóg działa w człowieku zarówno w wymiarze uświęcającym (mistycznym) jak i misyjnym (charyzmatycznym). Człowiek w tym doświadczeniu niejako „smakuje” Boga.   Po wystąpieniu prelegenta uczestnicy wykładu zadawali pytania, dotykające różnych aspektów doświadczenia Boga, mistyki czy grup charyzmatycznych. Wykład w całości będzie można odsłuchać na kanale youtube Akademii Katolickiej w Warszawie. Kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla Warszawy” odbędzie się 22 listopada.

Galeria
Fot. Mirosław Wiśniewski