Za nami projekcja filmu ,,Bohater” w Kinie Wisła

Na początek II Warszawskiego Festiwalu Teologicznego w Warszawie (10.04.2024 r.), który otworzył ks. Rektor Akademii Katolickiej, prof. Krzysztof Pawlina, odbyła się projekcja filmu ,,Bohater. Zebrani liczne widzowie w Kinie ,,Wisła uczestniczyli także w dyskusji po obejrzeniu obrazu Asghara Farhadiego, w której wzięli udział: Adam Woronowicz (aktor), Paweł Kęska (dziennikarz) oraz o. Marek Kotyński CSSR (teolog duchowości). Podczas rozmowy podkreślano, że ten film należy do kina ,,moralnego niepokoju” i inspiruje do refleksji nad dylematami moralnymi, z którymi boryka się człowiek, a które są trudne do jednoznacznej odpowiedzi, bez uwzględniania różnorakich okoliczności. Zwrócono uwagę, że film został nakręcony w kulturze irańskiej, akcentującej pojęcie honoru osobistego i percepcji zachowania przez najbliższe otoczenie. Podkreślano, że choć jest to obraz poddający się różnym interpretacjom, to przede wszystkim akcentował jasno zdefiniowane napięcie między tym, co jest interesem jednostki, a powinnością moralną oraz odpowiedzialnością wobec rodziny i społeczeństwa. W kilku wypowiedziach w dylematach głównej postaci odnajdywano postawy znane z moralności chrześcijańskiej oraz teologii biblijnej. Na koniec ks. Rektor Krzysztof Pawlina zaznaczył, że film ten zostawia nas z refleksjami, które mają charakter bardziej indywidualny i nad którymi warto się często zastanawiać. Dlatego też Akademia Katolicka spełniając swoją misję, chce także poprzez takie projekcje i rozmowy pomóc w pogłębionych rozważaniach nad Bogiem oraz człowiekiem żyjącym w świecie coraz większych dylematów duchowych i moralnych.

Galeria zdjęć