Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Zakończenie studium Liturgiczno-Biblijnego w roku 2012/2013

By 5 czerwca, 2013No Comments2 min read

3 czerwca o godz. 19.00 odbyła się Msza Święta kończąca studium Liturgiczno-Biblijne 2012/2013. We wprowadzeniu ks. dr Andrzej Tulej, opiekun kursów biblijno-liturgicznych zachęcił do dziękczynienia za spotkania, które odbywały się w tym roku, a także za wszystkie łaski których uczestnicy doświadczyli słuchając wykładów na temat Pisma Świętego i Liturgii.

Galeria z Mszy Świętej i wręczenia dyplomów

Rozważając Ewangelię z dnia (Mk 12,1-12) Ks. Rektor ostrzegał przed postawą przywłaszczenia sobie otrzymanych talentów dla siebie. Pan Bóg daje ludziom umiejętności, aby służyły innym. Problem polega na tym, że człowiek traktuje ten dar jako swój, a tym samym okrada drugiego człowieka, któremu miał posłużyć tym darem.

Świat domaga się papierów, a życie duchowe domaga się ofiary

Ks. Rektor Krzysztof Pawlina dziękował za uczestnictwo w studium Liturgiczno-Biblijnym. Jednocześnie zaznaczył, że zaświadczenia o ukończeniu kursu są ważne dla świata, a życie duchowe w odróżnieniu od wymogów świata – domaga się ofiary i modlitwy. Tym większą wdzięczność i szacunek okazał ks. Rektor przemawiając do uczestników kursu, mając świadomość różnych obowiązków związanych z pracą czy podejmowaniem życia zakonnego.

Po Mszy św. odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia studium. Zapraszamy chętnych, których interesuje Biblia oraz tematyka liturgiczna do zapisów studium w sekretariacie Papieskiego Wydziału Teologicznego lub pod adresem mailowym sekretariat@akademiakatolicka.pl

Szczególne podziękowania należą się wykładowcom Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za poświęcony czas. Dziękujemy również siostrom benedyktynkom sakramentkom za gościnę i życzliwe przyjęcie.

Leave a Reply

Close Menu