Zapraszamy do oglądania debaty pt. ,,Poza horyzontem normy. O normach w świecie pełnym nienormatywnych zjawisk”. Cykl – Pro tempore. Dialog nauk