Zapraszamy na konferencję naukową pt.,, Teologia w warunkach ponowoczesności”