Rekolekcje dla Liderów Nowej Ewangelizacji

Dziś skończyły się trwające od 12 października 2012 r. rekolekcje ewangelizacyjne dla uczestników Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji przygotowujące do roku formacyjnego. Prowadził je bp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. W rekolekcjach uczestniczyło ok. 160 osób. Duża część osób przyjechała ze swoich parafii w grupach kilkuosobowych, dzięki czemu po zakończeniu formacji będzie mogła jeszcze skuteczniej podjąć dzieło ewangelizacji w zespole, który tworzą. Kolejne spotkania będą zawierały zarówno wykłady, warsztaty jak i Mszę Świętą oraz modlitwę ewangelizacyjną.

Kolejne spotkanie 17 listopada 2012 r.

Posłuchaj fragmentu rekolekcji

Inauguracja kolejnego roku Studium Formacyjnego dla sióstr

W dniu 12 października w Domu zakonnym Uczennic Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej 11 odbyła się inauguracja kolejnego roku formacji dla postulantek, nowicjuszek i sióstr juniorystek. Rozpoczęta permanentna 3-letnia formacja odbywa się przy współpracy z Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Uroczystą Mszę św. inauguracyjną odprawił ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.  Po jej zakończeniu Ks. Rektor wręczył indeksy. Studium formacyjne odbywa się na Papieskim Wydziale Teologicznym dwa razy w miesiącu, w piątki i soboty. W tym roku w Studium Formacyjnym uczestniczy 60 sióstr z 22 zgromadzeń zakonnych z Warszawy i okolic.

Rozpoczęcie wykładów na studiach sobotnich

Dnia 6 października (w sobotę) rozpoczęły się wykłady na studiach zaocznych. Mszy świętej inaugurującej to wydarzenie przewodniczył ks. prof. Krzysztof Pawlina Rektor PWTW. Eucharystię koncelebrowali: ks. dr Tomasz Jakubiak i ks. dr Sławomir Szczepaniak. W homilii Ks. Rektor odniósł się do rozpoczynającego się w Kościele Roku Wiary i zachęcił studentów, by swoich studiów nie traktowali na zasadzie zaliczania przedmiotów, lecz przede wszystkim, jako szkołę wiary i wezwanie do dawania jej świadectwa. Pochyleniu się nad Credo ma pomóc cotygodniowa Msza św. celebrowana w gronie wspólnoty studenckiej wraz z uczestnikami rozpoczynającej się na PWTW Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji, a także pielgrzymka studentów wraz z profesorami do Ziemi Świętej. Na zakończenie Ks. Rektor wręczył indeksy studentom pierwszego roku.

Przemówienie Rektora PWTW podczas inauguracji roku 2012/2013

Rozpoczynamy nowy rok akademicki. Nowe zawsze tchnie nadzieją. Brzemienne w plany, patrzy daleko. Jednak, aby tym planom nadać właściwy kształt, może warto zamyśleć się nad tym, co wydarza się dziś. Chodzi bowiem o to, aby nasze zamierzenia nie były romantycznym marzeniem, ale rzeczywistą służbą człowiekowi, który z nadzieją przekracza progi naszych uczelni.

Mamy świeżo w pamięci zmagania sportowe. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, Igrzyska Olimpijskie i wreszcie Paraolimpiadę. Żywiliśmy wielkie nadzieje –  faworyci jednak zawiedli. Więcej sukcesów niż ci, na których wszyscy liczyli, przynieśli swoim wysiłkiem i determinacją ci, którzy nie liczą się w świecie białych kołnierzyków. Nierzadko słyszeliśmy z ich ust, że oprócz wysiłku i determinacji, prosili oni Boga o pomoc i jej doświadczyli.

Czytaj dalej

Kursy biblijno-liturgiczne PWTW w roku akademickim 2012/13

Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim zapraszamy do udziału w kursach biblijnych i liturgicznych. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, jednak istnieje także możliwość otrzymania świadectwa ukończenia wybranego kursu dla zainteresowanych. Spotkania biblijne, które prowadzą bibliści z UKSW i PWTW, odbywają się w poniedziałki o godz. 19.30 w kościele św. Kazimierza Sióstr Benedyktynek Sakramentek przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie. Wcześniej o godz. 19.00 istnieje możliwość uczestnictwa w Eucharystii.

 

Czytaj dalej

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na PWTW

W środę 3 października br. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Miała ona miejsce w kościele seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie. O godz. 16.00 została odprawiona Msza św., zaś o godz. 17.30 rozpoczęła się ceremonia otwarcia nowego roku, której przewodniczyli rektorzy: ks. prof. Krzysztof Pawlina oraz ks. prof. Zbigniew Kubacki SJ. W uroczystości udział wzięło wielu rektorów warszawskich uczelni, abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Henryk Hoser, bp Józef Guzdek, bp Andrzej Dziuba, bp Tadeusz Pikus oraz wielu innych znamienitych gości, przyjaciele uczelni, wykładowcy oraz studenci PWTW. Wykład inauguracyjny pt. „Logos w fizyce” wygłosił wybitny polski fizyk teoretyk prof. Krzysztof Meissner. Na zakończenie słowo do obecnych skierował kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz PWTW. Ksiądz Kardynał, nawiązując do rozpoczynającego się roku wiary, zwrócił uwagę zebranych na kontekst ewangelizacyjny, w jakim powinny działać uczelnie katolickie.

Spotkania formacyjne księży archidiecezji warszawskiej

Księży z archidiecezji warszawskiej informujemy, że w październiku zaczynają się spotkania w ramach formacji permanentnej. Pierwsze spotkanie dla księży od 2 do 5 roku kapłaństwa odbędzie się w dniach 19-20 października 2012 r. w siedzibie PWTW przy ul. Dewajtis. W ramach spotkania przewidziana jest modlitwa, konferencje duchowe oraz wykłady (“Problemy w parafii – szansa czy zagrożenie?”, “Dlaczego niektórzy ludzie mnie denerwują?”) oraz szkolenie katechetyczne (“Ocenianie na lekcjach religii”).

Księży od 6 do 10 roku kapłaństwa zapraszamy na spotkanie 20 października 2012 r. do siedziby uczelni przy ul. Dewajtis. W programie m.in. wykład pt. “Satysfakcja i skuteczność w pracy księdza”.

Szczegółowe informacje i terminy kolejnych spotkań można znaleźć w zakładce “Plany zajęć”.

Kurs Liturgiczny w zakresie fotografowania i filmowania w czasie uroczystości religijnych

W dniach 16-17 października br. w siedzibie PWTW odbędzie się Kurs Liturgiczny w zakresie fotografowania i filmowania w czasie uroczystości religijnych. Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat PWTW.

Kurs organizowany jest w ramach Studium Liturgiczno-Biblijnego PWTW. Dokumenty można pobrać klikając zakładkę “Oferta edukacyjna” i podzakładkę “Studium Liturgiczno-Biblijne“.

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji – zapisy

Trwają zapisy do Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji przy PWTW, której celem jest formacja ludzi do prowadzenia grup parafialnych i zespołów ewangelizacyjnych. Proponujemy wszystkim, którzy chcą wspomóc dzieło głoszenia Ewangelii, tak w parafiach, jak też na innych polach i areopagach współczesności, rodzaj intelektualno-duchowej formacji pod nazwą Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji. Słowo Boga, studium żywej teologii Kościoła oraz doświadczenie osób kreatywnie zaangażowanych w sztukę przekazu wiary, w comiesięcznych spotkaniach trwających przez jeden rok w naszej Szkole, złożą się na niezbędne wyposażenie tych, których Pan wzywa do świadczenia o Jego zmartwychwstaniu w dzisiejszym zsekularyzowanym świecie. Zajęcia rozpoczną się w październiku br.  Dokumenty można pobrać klikając zakładkę “Oferta edukacyjna” i podzakładkę “Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

Papieski Wydział Teologiczny jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, podyplomowe, licencjackie i doktoranckie. Każdy może też studiować w ramach Studium Otwartego.

Na Wydziale studiuje ponad 1500 studentów, w tym klerycy seminariów duchownych diecezji: drohiczyńskiej, łowickiej, siedleckiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej.

 

Czytaj dalej

Kurs muzyki liturgicznej

Trwają zapisy na roczny kurs muzyki liturgicznej, który rozpocznie się w październiku 2012 r. Zajęcia odbywają się w ramach Centrum Liturgiczno-Biblijnego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kurs prowadzą Siostry Uczennice Boskiego Mistrza. Program obejmuje wykłady z biblistyki, liturgiki i muzyki liturgicznej oraz ćwiczenia z emisji głosu, śpiewu w scholi i chórze, a także rozważanie słowa Bożego metodą Lectio divina, uroczyste celebracje Eucharystii i Liturgii godzin.

Celem kursu jest kompetentne przygotowanie oraz formacja osób wykonujących muzykę podczas celebracji liturgicznych. Do udziału zaproszone są osoby konsekrowane, duchowni oraz świeccy pełniący funkcję odpowiedzialnych za muzykę liturgiczną w swoich wspólnotach czy parafiach (organiści, dyrygenci schol i chórów parafialnych), a także członkowie schol i zespołów muzycznych.
Kurs odbywa się w domu Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Warszawie przy ul. Żytniej 11. Pełny koszt rocznego kursu (9 zjazdów weekendowych) wynosi 760 zł. Program oraz pozostałe informacje umieszczone są na stronie: www.pddm.pl.

Kurs na YouTube: http://youtu.be/PsWQ30YkL-A

Zobacz ulotkę

Śpiewnik “Wybrane hymny na Jutrznię i Nieszpory”