Studenci e-learningu zakończyli Rok Akademicki

DSC01343Od pięciu lat na PWTW istnieje możliwość studiów na odległość – e-learning.

29 maja Ks. Rektor Krzysztof Pawlina odprawił dla nich Mszę św. W homilii zwrócił uwagę że teolog to człowiek, który potrafi zaopiekować się Ecclesią, aby w sobie taka postawę ukształtować trzeba stawać się człowiekiem trójwymiarowym. Życie człowieka trójwymiarowego to życie z relacją Ojca, Syna i Ducha św. Ojcem jest ten, który umie dawać. Synem – ten kto umie przyjmować. Bratem zaś ten, kto umie się dzielić.

Na zakończenie Mszy św. Ks. Rektor życzył studentom dobrych wakacji i wzrostu duchowego.

Zapraszamy do galerii.

Zakończenie kursów biblijno-językowych

DSC_0848Mszą świętą dziękczynną, sprawowaną 25 maja w kościele św. Kazimierza Królewicza sióstr Benedyktynek Sakramentek na Rynku Nowego Miasta, zakończył się całoroczny cykl wykładów biblijno-językowych. Spotkania, poświęcone lectio divina oraz biblijnej łacinie i grece, prowadzili profesorowie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Certyfikaty ukończenia kursu z rąk rektora PWTW ks. prof. Krzysztofa Pawliny odebrało kilkanaście osób

Zapraszamy do galerii.

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Teologicznych

DSC_002588Mszą świętą pod przewodnictwem Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego, kard. Kazimierza Nycza, rozpoczął się 22 maja coroczny Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Teologicznych. Celem tego spotkania była próba odpowiedzi na pytania, jakie wyzwania stają dziś przed wydziałami teologicznymi oraz refleksja nad tym, jak nawiązać owocną współpracę pomiędzy uczelniami świeckimi i seminariami duchownymi. Jak zaznaczył rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, obradujący dziekani pochylili się także nad nowymi sposobami rekrutacji oraz impulsami płynącymi z ustawy dotyczącej szkolnictw wyższego, która właśnie weszła w życie. W spotkaniu wzięło udział 26 kapłanów.

Zapraszamy do galerii.

Nowe Warszawskie Studia Teologiczne

DSC_0865Sztandarowe czasopismo naukowe Papieskiego Wydziału Teologicznego- „Warszawskie Studia Teologiczne” – zmieniło swoją formułę. Wydawany nieprzerwanie od 1982 r. periodyk, ukazujący się dotychczas dwa razy w roku, stanie się odtąd kwartalnikiem. Czasopismo udostępniające swe łamy czołowym polskim teologom, zarówno z PWTW jak i innych uczelni, nadal będzie publikować artykuły z zakresu filozoficznych podstaw teologii. Każdy z tegorocznych numerów poświęcony będzie innemu zagadnieniu. Bieżący numer koncentruje się wokół tematów biblijnych, następny zostanie poświęcony teologom.

– „Warszawskie Studia Teologiczne” są naukową platformą, dzięki której specjaliści z zakresu teologii mogą dzielić się swoją wiedzą i rozwijać tę ważną dziedzinę nauki. Nie możemy zapominać, że teologia ma służyć duszpasterstwu. Dlatego drugą misją tego periodyku jest dawanie kapłanom inspiracji, nie tylko do rozwoju naukowego, ale przede wszystkim do posługi ludziom. Zachęcam więc wszystkich księży do częstego sięgania po nasz kwartalnik – mówi rektor PWTW ks. prof. Krzysztof Pawlina.

Wszyscy, którzy chcieliby zaprenumerować Warszawskie Studia Teologiczne, mogą to zrobić wysyłając maila na adres: wst@akademiakatolicka.pl

Spotkanie Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji

DSC_0859Liturgia jako źródło i szczyt życia Kościoła oraz ewangelizacja przez kulturę i sztukę – wokół tych zagadnień oscylowały wykłady przedostatniego spotkania Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji, które odbyło się 16 maja. Jako pierwszy o historii i znaczeniu liturgii w życiu chrześcijanina opowiedział uczestnikom ks. dr Piotr Walendzik. Następnie o tym, jak skutecznie ewangelizować używając narzędzi takich jak obraz, muzyka czy media mówił ks. prof. Witold Kawecki CSsR, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie. Na zakończenie zajęć wykład o tym, czy film może nawrócić niewierzącego, wygłosił o. Marek Kotyński z PWTW.

Teologia dziś – Sympozjum Profesorów PWTW

DSC01299

„Wyzwania dla teologii i duszpasterstwa” – taki tytuł nosiło sympozjum naukowe, jakie 15 maja odbyło się na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli wykładowcy uczelni oraz członkowie Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Jednym z poruszanych tematów były zagadnienia związane z synodem o rodzinie, jako wyzwaniem teologicznym i duszpasterskim. Czytaj dalej

Spotkanie Formacyjne Księży – 15 maja 2015

DSC_0799O tym, jak mówić kazania, żeby wierni słuchali, opowiedziała kapłanom, zebranym 5 maja na kolejnym Spotkaniu Formacyjnym Księży, psycholog i trener personalny dr Agnieszka Kozak. Wykład rozpoczął krótki wstęp rektora PWTW ks. prof. Krzysztofa Pawliny. Następnie dr Kozak wprowadziła zgromadzonych w tajniki efektywnej komunikacji. Czytaj dalej

Pielgrzymka do Wilna

DSC_0514 (1)Profesorowie i studenci Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie pielgrzymowali w dniach 8-10 maja do „Tej, co w Ostrej świeci Bramie”. Zwiedzanie Wilna i okolic rozpoczęło się od wizyty na Zamku wzniesionym w XIV–XV w. przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda, położonym na jeziorze Galwe w miejscowości Troki. Następnie pielgrzymi odwiedzili najważniejsze z ponad 40 wileńskich kościołów m. in. klasycystyczną katedrę wileńską, kościół św. Anny, kościół św. Teresy, kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu oraz prawosławny monaster św. Ducha działający nieprzerwanie od 1609, który jest miejscem szczególnej czci świętych męczenników wileńskich – Jana, Antoniego i Eustachego, których relikwie przechowywane są w głównej nawie świątyni. Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia pielgrzymki była Eucharystia pod przewodnictwem rektora PWTW ks. prof. Krzysztofa Pawliny, sprawowana w Kaplicy Ostrobramskiej. Dzień zakończyła wizyta w polskiej szkole, gdzie miejscowi uczniowie wraz z nauczycielkami przygotowali dla gości z Polski specjalny program artystyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II. Czytaj dalej

Pierwsze kroki na drodze współpracy pomiędzy Papieskim Wydziałem Teologicznym a Katolickim Uniwersytetem w Lizbonie

IMG_29855 maja Ks. Rektor wygłosił na Katolickim Uniwersytecie w Lizbonie wykład na temat: Jan Paweł II a młodzież Europy.

Następnie spotkał się ze studentami i profesorami tegoż Uniwersytetu. Rozpoczęły się pierwsze rozmowy o współpracy pomiędzy tymi Uczelniami.

3 maja br. Ks. Rektor odprawił Mszę Św. w Faro a następnie spotkał się z Polonią mieszkającą na południu Portugalii.

31 kwietnia Ks. Rektor wziął udział w premierze filmu: „Wałęsa. Człowiek z nadziei”. We wprowadzeniu Ks. Rektor opowiedział widzom krótką historię drogi do wolności Polaków.

Plakat

Sympozjum wykładowcó PWTW i Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego

2015.05.15 Sympozjum - wyzwania dla teologii i duszpasterstwa s15 maja odbędzie się Sympozjum wykładowców PWTW i Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego pt.: „Wyzwania dla teologii i duszpasterstwa”. Odbędzie się ono w sali św. Józefa, wejście A (ul. Dewajtis 3, Warszawa).

Program