II Turniej o Puchar Metropolity Warszawskiego

W sobotę, 12 listopada, odbył się II Turniej klerycki o puchar Metropolity Warszawskiego. W rozgrywkach pod patronatem ks. kard. Kazimierza Nycza i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie wzięły udział reprezentacje seminariów duchownych należących do PWTW  i przedstawiciele seminarium z Radomia oraz braci Pallotynów z Ołtarzewa. Po zaciętych meczach, ostatecznym zwycięzcą zostali alumni z Radomia, zaś na drugim miejscu uplasowali się Pallotyni. Na ostatnim stopniu podium stanęli reprezentanci naszego seminarium, a tuż za nimi znalazła się drużyna Redemptoris Mater.

Forum Filmów Nie-zwyczajnych

Papieski Wydział Teologiczny wraz z Centrum Kultury „Dobre Miejsce” zaprasza na kolejne spotkanie, w ramach którego prezentujemy ambitniejsze dzieła filmowe z bieżącego repertuaru i klasyki kina światowego. Po obejrzeniu filmu zapraszamy uczestników do wzięcia udziału w dyskusji moderowanej przez filmoznawcę. Celem dyskusji jest odczytanie przesłania filmu ze zwróceniem szczególnej uwagi na wartości artystyczne, ludzkie i chrześcijańskie w nim zawarte. W bieżącym roku akademickim proponujemy filmy, które pozwolą widzom przyjrzeć się kondycji intelektualnej i duchowo-moralnej współczesnego człowieka, w różnych kontekstach kulturowych.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę 19 listopada br. o godz. 18.00 w sali kinowej w budynku PWTW przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie. Obejrzymy i podyskutujemy nad filmem Misja kadrowego (2010 r., reż. Eran Riklis, 103 min). Dyskusję poprowadzi ks. dr Marek Kotyński. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Wstęp 10 zł.

O filmie: Zblazowany, skupiony na sobie i pozbawiony uczuć czterdziestolatek, który nie znajduje czasu dla własnej rodziny, pracuje jako kadrowy w wielkiej piekarni w Jerozolimie. Pewnego dnia w samobójczym ataku bombowym ginie jedna z pracownic piekarni, z pochodzenia Rumunka, a piekarnia zostaje oskarżona przez media o niehumanitarną i obojętną postawę wobec zatrudnionych w niej obcokrajowców. Kadrowy otrzymuje zadanie załagodzić skandal i naprawić dobre imię firmy, oddalając stawiane wobec niej zarzuty. Kadrowy zostaje wysłany w podróż – tytułową misję – w trakcie której…

Inauguracja Studium dla Sióstr Juniorystek

W piątek 14 października br. została zainaugurowana działalność Studium dla Sióstr Juniorystek przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W jego ramach odbywa się formacja juniorystek zakonów żeńskich z terenu Warszawy. Inauguracja działalności Studium odbyła się w domu Sióstr Paulistek przy ul. Żytniej 11 w Warszawie. Uroczystości przewodniczył ks. prof. Krzysztof Pawlina, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego. Wręczył indeksy 37 siostrom rozpoczynającym w ramach Studium swoją formację.

Zapraszamy na Kursy Biblijne

Studium liturgiczno-biblijne Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych, niezależnie od wieku i wykształcenia, na następujące kursy biblijne:

  • Lectio divina. Od teorii do praktyki
  • Chrześcijańska lektura Starego Testamentu
  • Biblia i liturgia. Lectio divina Ewangelii niedzielnej
  • “Piąta Ewangelia”. Spotkania z Ziemią Świętą

Kursy odbywać się będą w poniedziałki o godz. 19.30 w Kościele Sióstr Sakramentek przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie. Więcej informacji dostępnych jest pod zakładką Oferta edukacyjna/Studium liturgiczno-biblijne.

Sesja egzaminacyjna

We wszystkich jednostkach podległych Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu rozpoczęła się sesja egzaminacyjna. Będzie ona trwała do połowy lutego. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu wszystkich egzaminów studenci proszeni są o złożenie indeksów do Sekretariatu. Po zakończeniu przerwy międzysemestralnej, na przełomie lutego i marca rozpoczną się zajęcia drugiego semestru. Informacji na temat terminów sesji i początku zajęć dla każdego rodzaju studiów udziela Sekretariat PWTW. Plany zajęć na drugi semestr zostaną wkrótce umieszczone na stronie internetowej Wydziału. Ksiądz Rektor życzy wszystkim studentom powodzenia podczas zdawania egzaminów

Spotkanie opłatkowe pracowników PWTW

Dnia 21 grudnia 2010 roku miał miejsce opłatek pracowników Papieskiego Wydziału Teologicznego Sekcji św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Przy obficie zastawionym stole wigilijnym zasiedli przedstawiciele kadry dydaktycznej  Papieskiego Wydziału Teologicznego. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się odśpiewaniem kolędy oraz odczytaniem Ewangelii. Po życzeniach Ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny – Rektora PWTW, wszyscy obecni przełamali się opłatkiem. Ku zadowoleniu wszystkich nie zabrakło prezentów od Mikołaja, którego wspomógł Ksiądz Rektor.

Galeria

Życzenia Świąteczne Ks. Rektora

Spotkanie opłatkowe studentów niestacjonarnych

W sobotę 18 grudnia br. odbyło sie spotkanie opłatkowe dla studentów niestacjonarnych Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela. Mszy św. w kościele parafialnym bł. Edmunda Bojanowskiego, sprawowanej w intencji śp. Ks. prof. dr hab. Ludwika Królika, zmarłego przed 11 laty Dziekana PWTW, przewodniczył Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – Rektor PWTW w Warszawie. W homilii zwrócił uwagę na potrzebę cenienia w dzisiejszym świecie „jakości życia, a nie szybkości życia”. Zachęcił również wspólnotę studencką do odkrywania w czasie Bożego Narodzenia „poczucia Bożego życia i Miłości, która uzdalnia do rzeczy, które przekraczają nasze siły”. Mszę św. współkoncelebrowali: Ks. inf. Stanisław Kur – wieloletni profesor PWTW, Ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak – Kierownik Studiów Niestacjonarnych oraz Ks. dr Tomasz Jakubiak – adiunkt PWTW. W czasie spotkania opłatkowego, które rozpoczęło się od wspólnego kolędowania i odczytania Dobrej Nowiny, w imieniu wspólnoty studenckiej życzenia złożył obecnym profesorom Pan Piotr Matwiej – starosta III i IV roku studiów. Wśród profesorów był obecny również Ks. prof. dr. hab. Jan Miazek – wieloletni Dziekan PWTW. Ks. Rektor Krzysztof Pawlina, mówiąc o zadaniu przed jakim stoi Papieski Wydział, a którym jest służba Archidiecezji Warszawskiej, stwierdził, że „nauka teologii jest jak zbieranie sianka do żłóbka Pana Jezusa” i życzył wszystkim obecnym, aby byli świadkami Chrystusa.

Galeria

Wręczenie dyplomów

W poniedziałek 6 grudnia br. kardynał Kazimierz Nycz wręczył dyplomy 44 księżom z archidiecezji warszawskiej, którzy ukończyli Studium Proboszczowskie przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Uroczystość miała miejsce w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej w Warszawie. Celem Studium Proboszczowskiego jest przygotowanie księży do podjęcia i pełnienia urzędu proboszcza. Ukończenie Studium stanowi warunek, aby móc tę funkcję pełnić. W ramach Studium są prowadzone zajęcia z podstawowych dziedzin przydatnych w samodzielnym prowadzeniu parafii (m.in. administracja, prawo pracy, konserwacja zabytków, problematyka kanoniczna, pastoralna, katechetyczna, liturgiczna). Kolejna edycja Studium odbędzie się w przyszłym roku.

Galeria

Spotkanie Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego na temat in vitro

23 listopada 2010 r. odbyło się Posiedzenie Naukowe Warszawskiego Towarzystwa Teologicznegoim. bł. ks. Romana Archutowskiego w siedzibie WTT na Bielanach przy ul. Dewajtis 3. Referat pt. “Życie – kosztem życia?” wygłosił znany kanonista ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW), ustosunkowując się przede wszystkim do problematyki ekskomuniki w kontekście dyskusji na temat in vitro.

 

 

Poniżej streszczenie naistotniejszych kwestii poruszonych w referacie “Życie – kosztem życia?”
Życie człowieka, jako należące do najwyższych wartości, podlega ochronie prawnej – zarówno w systemie prawa polskiego (art. 38 Konstytucji RP i art. 157 a § 2 kodeksu karnego), jak i w systemie prawa kanonicznego (kan. 1398 kodeksu prawa kanonicznego).

Gdy chodzi o ochronę życia poczętego, to prawo kanoniczne przewiduje sankcję karną za przestępstwo aborcji: ekskomunikę latae sententiae, a więc zaciąganą mocą prawa, gdy nastąpił skutek aborcyjny. Karze tej podlega zarówno kobieta, która sama dokonuje aborcji lub poddaje się zabiegowi aborcyjnemu, jak i wszyscy konieczni współsprawcy fizyczni i moralni tego przestępstwa (zob. kan. 1329 § 2 kpk). Kara ekskomuniki nie wyklucza z Kościoła, lecz ze wspólnoty sakramentalnej.

Biorąc pod uwagę odnośne dokumenty Kongregacji Doktryny Wiary, w szczególności Instrukcję Dignitas personae z 12.12.2008 r., należy przyjąć, iż ekskomunikę latae sententiae zaciąga również kobieta poddająca się technikom zapłodnienia in vitro oraz dokonujący tych technik (podobnie wszyscy konieczni współsprawcy fizyczni i moralni takich działań), jeśli w następstwie ich stosowania, a tak jest w każdym przypadku, ma miejsce unicestwienia zarodków.

Natomiast samo głosowanie przez parlamentarzystę katolika na rzecz ustawy proaborcyjnej czy ustawy dopuszczającej stosowanie zapłodnienia in vitro, jakkolwiek stanowi poważną winę moralną, to jednak nie powoduje zaciągnięcia ekskomuniki, gdyż ta przewidziana jest za konkretny czyn aborcyjny.


Rozpoczęcie zajęć w trybie kwartalnym (e-learning)

W poniedziałek 25 października br. o godz. 10.00 rozpoczną się na naszej Uczelni zajęcia dla studentów teologii w trybie kwartalnym. Ten sposób studiowania oznacza, że studenci przyjeżdżają na Uczelnię 3 razy w roku. Każdy zjazd trwa tydzień (poniedziałek-piątek).  Studiowanie w systemie kwartalnym połączone jest z kształceniem na odległość (tzw. e-learning). Część zajęć udostępniana jest studentom za pośrednictwem internetu. Informujemy, że na tego typu studia jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Informacji udziela Sekretariat PWTW.

 
 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Sekcja św. Jana Chrzciciela

 

rozpoczyna nowy cykl studiów magisterskich z teologii:

 

Studia magisterskie niestacjonarne na kierunku teologia

ze specjalności: teologia ogólna i katechetyka

cykl kwartalny połączony z kształceniem na odległość (KnO)

 

Studia są przeznaczone dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

W zaproponowanym systemie studiowania studenci biorą udział w trzech sesjach wykładowych w ciągu roku trwających od poniedziałku do piątku. Studiowanie w systemie kwartalnym połączone jest z kształceniem na odległość (tzw. e-learning). Część treści programowych udostępniana jest studentom za pośrednictwem internetu. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat PWTW. Koszt: 1000 zł za rok.

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się na podstawie złożonych w Sekretariacie lub przesłanych pocztą następujących dokumentów: podanie, życiorys, świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis i ksero), świadectwo maturalne z religii, opinia proboszcza parafii zamieszkania, zaświadczenie lekarskie, 3 zdjęcia, ksero dokumentu tożsamości, opłata wpisowa (75 zł).

 

Kontakt:

ul. Dewajtis 3,

01-815 Warszawa

tel/fax.: 22 869 98 90

e-mail: sekretariat-pwtw@pwtw.mkw.pl

 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00,

w czwartek w godz. 10.00-18.00.