Sylabusy:

 

B_8_SYLABUS_psychologia

B_9_SYLABUS_pedagogika

B_10_SYLABUS_praktyka psychologiczno-pedagogiczna

C_1_SYLABUS_Zespół_chorałowy

C_2_SYLABUS_zespoły wokalne

C_11_SYLABUS_podstwy dydaktyki

C_12_SYLABUS_emisja_głosu_z_dykcją

D_14_SYLABUS_dydaktyka przedmiotu muzyka

D_16_SYLABUS_instrumenty szkolne

O_28_SYLABUS_język obcy

P_17_SYLABUS_dyrygowanie

P_18_SYLABUS_czytanie partytur

P_19_SYLABUS_fortepian

P_20_SYLABUS_emisja głosu

P_21_SYLABUS_kształcenie słuchu

P_22_SYLABUS_harmonia z ćwiczeniami

P_23_SYLABUS_zasady muzyki z instrumentoznawstwem

P_25_SYLABUS_historia muzyki z literaturą muzyczną

P_27_SYLABUS_chór

S_1_SYLABUS_organy

S_3_SYLABUS_prawodawstwo

S_5_SYLABUS_historia i teoria chorału greg

S_6_SYLABUS_liturgika

SYLABUS_cheironomia